Skicka e-post till nattvakten

Har du något du vill framföra till nattvakten, t ex att du misstänker att din båt behöver ösas, skicka en e-post till nattvakt@batklubb.joodit.com.

Print Friendly, PDF & Email
2065