Avgifter för 2017

För beräkning av den yta båten tar på land eller vatten använder vi båtens längd plus 50 cm och båtens bredd plus 50 cm. För båtar på trailer på land räknar vi på hela ekipagets längd och bredd.

Inträdesavgift: 3 500 kr
Årsavgift: 425 kr

Y-bomsplats med el och vatten: 14 kr/cm
Bryggplats med el och vatten: 12 kr/cm
Bryggplats med endast el: 10 kr/cm
Bryggplats med varken el eller vatten: 9 kr/cm
Svajboj: 1 500 kr
Plats på hamnplan för båt & trailer sommartid – ”Sommarplats på land”: 2 000 kr

Sjöbod: 500 kr
Landplats eller vinterplats i sjön: 110 kr/m2
Klubbvimpel: 100 kr
Extra mast i mastskjulet: 500 kr
Avgift för klubbnyckel: 150 kr
Avgift för borttappad nyckel: 500 kr
Lån av sjösättningsramp, ej medlem: 200 kr

Klubbholmsstugorna, högsäsong per vecka: 2 000 kr
Klubbholmsstugorna, lågsäsong per helg (fredag – söndag): 500 kr
Klubbholmsstugorna, lågsäsong per dag: 250 kr
Bastuavgift, per person: 20 kr

Flyttning av vagga, trailer, mast eller täckningsmaterial: 500 kr
Flyttning av båt som ligger i vägen vid fastställt sjösättningsdatum: 1 500 kr
Ej sjösatt båt 15/6 – 30/8, per vecka första året: 700 kr
Ej sjösatt båt 15/6 – 30/8, per vecka andra året: 1 400 kr

Avgift för båt utan giltig dekal & QR-kod: 500 kr
Avgift för omärkt båt på land: 500 kr
Avgift för utebliven vakt: 2 000 kr
Arbetspliktsavgift: 200 kr

 

Medlems- och eventuell bryggplatsavgift ska enligt klubbens stadgar vara betalade en månad efter avisering, dock senast den 30 april.
Medlem som inte har för avsikt att utnyttja sin landplats ska senast den 31 juli meddela Landansvarig detta. Om så inte sker, kommer avgift för landplats att debiteras. Avgift för uppläggningsplats på land ska vara klubben tillhanda senast den 1 november.
Den som inte betalat sin avgift i tid får en skriftlig påminnelse och påförs en påminnelseavgift om 50 kronor. Efter ytligare 10 dagar skickas påminnelse 2. Där en administrativ avgift på 250 kronor tas ut. Om inte medlemmen erlagt avgiften 14 dagar efter att påminnelse erhållits går ärendet vidare till styrelsen. Styrelsen har här att ta ställning till om det finns skäl till utträde ur klubben enligt klubbens stadgar § 2.

Lämna ett svar