Styrelse för Saltsjöbadens båtklubb

Ordförande & miljöombud: Roy Blom
E-post: ordf@batklubb.joodit.com
Telefon: 070-630 90 73

Vice ordförande tillika landansvarig (inkl. el) och webbansvarig: Per Dahlberg
E-post: viceordf@batklubb.joodit.com
Telefon: 070-518 12 70

Ekonomiansvarig: Lennart Huledal
E-post: ekonomi@batklubb.joodit.com
Telefon: 070-899 73 54

Kassör: Bengt Erixzon
E-post: kassor@batklubb.joodit.com
Telefon: 070-490 04 43

Sekreterare: Marie van der Linden
E-post: sek@batklubb.joodit.com
Telefon: 070-496 27 20

Hamnkapten: Jonas Eriksson
E-post: hamnkapten@batklubb.joodit.com
Telefon: 072-201 28 03

Ansvarig för klubbholmen & säkerhetsansvarig: Gunnar Bringel
E-post: sakerhet1@batklubb.joodit.com
Telefon: 070-766 40 49

Bygg- & fastighetsansvarig: Bo Söderström
E-post: byggofast@batklubb.joodit.com
Telefon: 070-253 14 34

Säkerhetsansvarig & ansvarig för uppmärkning av båtar: Thomas Broms
E-post: sakerhet2@batklubb.joodit.com
Telefon: 070-552 48 00

Suppleant: Lars Lindgren
E-post:
lars.lindgren@nordstjernan.se
Telefon:
070-222 31 22

Övriga funktioner
Revisorer: Otto Handberg, Clas Blomqvist

Revisorssuppleant: Jan Ellström

Vaktansvarig: Bengt Erixzon
E-post: vaktansvarig@batklubb.joodit.com
Telefon: 070-490 04 43

Klubbholmsvärdar: Marianne & Rolf Ahlex
E-post: klubbholmen@batklubb.joodit.com
Telefon: 070-456 77 00 & 072-250 75 85

Registeransvarig: Bengt Erixzon
E-post: registeransvarig@batklubb.joodit.com
Telefon: 070-490 04 43

Kontaktperson kappseglingskommittén: Fredrik Lindström
E-post: segl.kommitte@batklubb.joodit.com

Ombud StSF: Victor Wallenberg 
E-post: victor.wallenberg@sectrade.se 
Telefon: 070-266 12 27

Ombud SMBF: Gunnar Ljungholm
Telefon: 070-717 00 90

Ombud NFBK: Gordon Ishammar
E-post: gordon.ishammar@gmail.com
Telefon: 070-820 44 40

Förare av subliften:
Rolf Blom 070-327 24 27
Thomas Karlsson 08-96 67 09
Christer Strand 073-3400534
Mats Hallberg 070-6456 963
Thomas Holmberg 070-7162657
Göran Lingström 08-717 44 79
Rolf Ervid 08-717 13 23
Daniel Holfve 073-59 14 144

Funktionärer:
Hans Eriksson
Åke Etsmar
Stefan Forslund