Klubben är öppen för alla som vill bli medlemmar men båtplats kan bara erbjudas dem som bor i Nacka kommun. Medlemmar har rätt att använda faciliteterna på Klubbholmen Sandhamnskobbarna i Ingaröfjärden där man också kan hyra en egen stuga. Medlemmar som har båtplats i klubben är skyldiga att gå nattvakt i hamnen en gång per säsong.

Medlemskap söker du genom att betala inträdesavgiften om 3 500 kronor till bg 5035-6906. När vi ser betalningen mailar vi välkomstinformation med ditt medlemsnummer. När du har fått det kan du ansöka om sommar- och vinterplats för din båt. Observera att det till brygg- och landplats kan vara flera års väntetid.  Utöver inträdesavgiften utgår det en årsavgift samt avgifter av olika storlek och slag beroende på vilka av klubbens tjänster som utnyttjas.

Läs mer om avgifter här.

Utträde ur klubben måste anmälas skriftligen, per brev eller via mejl.

 

Medlem
ååååmmddxxxx
Sending

Lämna ett svar