Båttvätt i Pålnäsviken

För den intresserade kommer vi att löpande lägga ut de handlingar som berör tillstånd & överklaganden för bryggan till båtbottentvätt och sjöräddningsbåt.

NamnÄndrad
2016-03-21 Komplettering Bygglov1510931075
2016-04-12 Yttrande 14 Grannar1510931075
2016-04-15 SBK Kommentar Till 14 Grannar1510931075
2016-04-15 Yttrande Från Nacka Miljövårdsråd1510931075
2016-04-19 SBK Kommentarer Nacka Miljövårdsråd1510931075
2016-10-07 Beslut Vattenverksamhet1510931075
2016-10-26 Avslag överklagan Bygglov1510931075
2016-10-26 Avslag överklagan Nacka Miljövårdsråd1510931075
2016-11-24 Överklagan Mark- & Miljödomstolen1510931075
2017-03-02 Föreläggande Mark- & Miljödomstolen1510931075
2017-03-22 Yttrande Mark- & Miljödomstolen1510931075
Print Friendly, PDF & Email
2065